درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی قهوه آمار  نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای عذا و نوشیدنی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا آکادمی قهوه آمارو تا کنون بیش از 1 هزار نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است.

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی قهوه آمارو، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی آمارو تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی آمارو آکادمی، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان آمارو آکادمی با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم هم‌دوره‌ای‌ها و اساتید آمارو آکادمی بتوانند ‌آن‌ها را به کافه های مختلف معرفی کنند و هم پلتفرم آموزشی حضوری و غیرحضوری آماورآکادمی آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.

مراحل آغاز به کار و رشد

آموزش راه اندازی چندین کافی شاپ 

، از جمله مجموعه کافه پلازا، کافه کرال،..

در حال تکمیل شدن

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

ویدئو، بخشی از تخصص استاد دوره

اراده آهنین هنرجویان